eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 872

NGC 872
Objekt NGC 872 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 872 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.5'
magnitud: V=13.7m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h15m25.2s; Dec= -17°46'55"
rödförskjutning (z): 0.014380
Avståndet från solen till NGC 872: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 872 : PGC 8629, ESO 544-32, MCG -3-6-19

Närliggande objekt: NGC 870, NGC 871, NGC 873, NGC 874

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.