eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 880

NGC 880
objekt NGC 880 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 880 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: S/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t18m27.2s; Dec= -4°12'19"
Rødforskyvning (z): 0.041522
Avstand fra solen til NGC 880: basert på redshiftverdien (z) - 175.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 880 : PGC 8805

Naboobjekter: NGC 878, NGC 879, NGC 881, NGC 882

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.