eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
objekt NGC 879 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 879 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Irr - irregulær galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t16m51.3s; Dec= -8°57'49"
Rødforskyvning (z): 0.013234
Avstand fra solen til NGC 879: basert på redshiftverdien (z) - 55.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Naboobjekter: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.