eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
Obiekt NGC 879 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 879 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: Irr - nieregularna galaktyka
Wymiary kątowe: 0.70'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h16m51.3s; Dec= -8°57'49"
Redshift (z): 0.013234
Odległość od Słońca do NGC 879: w oparciu o wartość redshift (z) - 55.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Sąsiadujące obiekty: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.