eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
Objekt NGC 879 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 879 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Irr - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=14.7m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h16m51.3s; Dec= -8°57'49"
rödförskjutning (z): 0.013234
Avståndet från solen till NGC 879: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Närliggande objekt: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.