eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
Objekt NGC 879 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 879 - galaxie v souhvězdí Ceti
Typ: Irr - nepravidelně tvarovaná galaxie
Úhlové rozměry: 0.70'x0.6'
velikosti: V=14.7m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h16m51.3s; Dec= -8°57'49"
červený posuv (z): 0.013234
Vzdálenost od Slunce do NGC 879: na základě množství červeného posunu (z) - 55.9 Mpc;
Jiné názvy objektu NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Nedaleko objekty: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.