eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
Voorwerp NGC 879 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 879 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: Irr - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.6'
omvang: V=14.7m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h16m51.3s; Dec= -8°57'49"
roodverschuiving (z): 0.013234
De afstand van de zon tot NGC 879: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 55.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Objecten in de buurt: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.