eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 897

NGC 897
Objekt NGC 897 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 897 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.3'
magnitud: V=11.8m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h21m6.4s; Dec= -33°43'15"
rödförskjutning (z): 0.015868
Avståndet från solen till NGC 897: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 897 : PGC 8944, ESO 355-7, MCG -6-6-3, AM 0218-335

Närliggande objekt: NGC 895, NGC 896, NGC 898, NGC 899

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.