eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 895

NGC 895
Objekt NGC 895 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 895 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.60'x2.6'
magnitud: V=11.7m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h21m36.5s; Dec= -5°31'16"
rödförskjutning (z): 0.007632
Avståndet från solen till NGC 895: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 895 : PGC 8974, MCG -1-7-2, IRAS 02191-0544

Närliggande objekt: NGC 893, NGC 894, NGC 896, NGC 897

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.