eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 90

NGC 90
Objekt NGC 90 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 90 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.8'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h21m51.6s; Dec= 22°24'2"
RedShift (z): 0.017856
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 90: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 90 : PGC 1405, UGC 208, MCG 4-2-11, CGCG 479-13, Arp 65

Blízke objekty: NGC 88, NGC 89, NGC 91, NGC 92

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.