eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 92

NGC 92
Objekt NGC 92 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 92 - galax i stjärnbild Phoenicis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.9'
magnitud: V=13.1m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h21m31.4s; Dec= -48°37'29"
rödförskjutning (z): 0.010737
Avståndet från solen till NGC 92: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 45.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 92 : PGC 1388, ESO 194-12, AM 0018-485

Närliggande objekt: NGC 90, NGC 91, NGC 93, NGC 94-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.