eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 92

NGC 92
Obiekt NGC 92 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 92 - galaktyka w konstelacji Feniks
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.90'x0.9'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=13.8m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h21m31.4s; Dec= -48°37'29"
Redshift (z): 0.010737
Odległość od Słońca do NGC 92: w oparciu o wartość redshift (z) - 45.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 92 : PGC 1388, ESO 194-12, AM 0018-485

Sąsiadujące obiekty: NGC 90, NGC 91, NGC 93, NGC 94-2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.