eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 929

NGC 929
Obiekt NGC 929 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 929 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.00'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.2m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h27m18.1s; Dec= -12°5'14"
Redshift (z): 0.016018
Odległość od Słońca do NGC 929: w oparciu o wartość redshift (z) - 67.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 929 : PGC 9334, MCG -2-7-9, double system ?

Sąsiadujące obiekty: NGC 927, NGC 928, NGC 930, NGC 931

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.