eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 930

NGC 930
Objekt NGC 930 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 930 - H2-oblasti nebo části galaxie v souhvězdí Arietis
Typ: GxyP -
Úhlové rozměry: 0.10'x0.1'
velikosti: V=14.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h27m56.7s; Dec= 20°20'33"
Jiné názvy objektu NGC 930 : knot in NGC 932

Nedaleko objekty: NGC 928, NGC 929, NGC 931, NGC 932

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.