eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 930

NGC 930
Objekt NGC 930 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 930 - H2-region eller del av galaxen i stjärnbild Arietis
Typ: GxyP -
Vinkeldimensionerna: 0.10'x0.1'
magnitud: V=14.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h27m56.7s; Dec= 20°20'33"
Övriga namn på objektet NGC 930 : knot in NGC 932

Närliggande objekt: NGC 928, NGC 929, NGC 931, NGC 932

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.