eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 931

NGC 931
Objekt NGC 931 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 931 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.90'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h28m14.5s; Dec= 31°18'40"
rödförskjutning (z): 0.016652
Avståndet från solen till NGC 931: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 931 : PGC 9399, UGC 1935, MCG 5-6-49, MK 1040, IRAS 02252+3105, CGCG 504-89, KUG 0225+310

Närliggande objekt: NGC 929, NGC 930, NGC 932, NGC 933

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.