eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 931

NGC 931
Objekt NGC 931 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 931 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 3.90'x0.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h28m14.5s; Dec= 31°18'40"
RedShift (z): 0.016652
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 931: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 931 : PGC 9399, UGC 1935, MCG 5-6-49, MK 1040, IRAS 02252+3105, CGCG 504-89, KUG 0225+310

Blízke objekty: NGC 929, NGC 930, NGC 932, NGC 933

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.