eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 932

NGC 932
Objekt NGC 932 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 932 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h27m54.6s; Dec= 20°19'59"
RedShift (z): 0.013603
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 932: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 932 : PGC 9379, UGC 1931, MCG 3-7-14, CGCG 462-14, NPM1G +20.0087, IRAS 02251+2006

Blízke objekty: NGC 930, NGC 931, NGC 933, NGC 934

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.