eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 933

NGC 933
Objekt NGC 933 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 933 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.9'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h29m17.4s; Dec= 45°54'43"
RedShift (z): 0.017028
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 933: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 933 : PGC 9465, UGC 1956, MCG 8-5-13, CGCG 553-16, NPM1G +45.0062

Blízke objekty: NGC 931, NGC 932, NGC 934, NGC 935

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.