eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 934

NGC 934
Objekt NGC 934 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 934 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h27m32.9s; Dec= -0°14'39"
rödförskjutning (z): 0.021191
Avståndet från solen till NGC 934: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 89.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 934 : PGC 9352, UGC 1926, MCG 0-7-16, CGCG 388-17, NPM1G -00.0092

Närliggande objekt: NGC 932, NGC 933, NGC 935, NGC 936

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.