eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 936

NGC 936
Objekt NGC 936 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 936 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.70'x4.1'
magnitud: V=10.2m; B=11.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h27m37.5s; Dec= -1°9'23"
rödförskjutning (z): 0.004770
Avståndet från solen till NGC 936: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 936 : PGC 9359, UGC 1929, MCG 0-7-17, CGCG 388-18

Närliggande objekt: NGC 934, NGC 935, NGC 937, NGC 938

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.