eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 962

NGC 962
Objekt NGC 962 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 962 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.2'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h32m39.9s; Dec= 28°4'15"
rödförskjutning (z): 0.015371
Avståndet från solen till NGC 962: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 962 : PGC 9682, UGC 2013, MCG 5-7-4, CGCG 505-3

Närliggande objekt: NGC 960, NGC 961, NGC 963, NGC 964

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.