eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 966

NGC 966
Objekt NGC 966 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 966 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h31m47.1s; Dec= -19°52'54"
rödförskjutning (z): 0.033690
Avståndet från solen till NGC 966: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 142.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 966 : PGC 9626, ESO 545-30, MCG -3-7-29

Närliggande objekt: NGC 964, NGC 965, NGC 967, NGC 968

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.