eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 973

NGC 973
Objekt NGC 973 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 973 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.70'x0.5'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h34m20.1s; Dec= 32°30'20"
RedShift (z): 0.016195
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 973: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 973 : PGC 9795, UGC 2048, MCG 5-7-13, CGCG 505-14, IRAS 02313+3217, FGC 314, KUG 0231+322

Blízke objekty: NGC 971, NGC 972, NGC 974, NGC 975

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.