eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 974

NGC 974
Objekt NGC 974 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 974 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h34m25.7s; Dec= 32°57'18"
RedShift (z): 0.015010
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 974: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 974 : PGC 9802, UGC 2049, MCG 5-7-12, CGCG 505-15, NPM1G +32.0104, IRAS 02314+3243

Blízke objekty: NGC 972, NGC 973, NGC 975, NGC 976

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.