eng |  deu |  esp |  ita |  por |

Karta hwězdnišća online

Karta hwězdnišća online
Karta hwězdnišća online - za přećelow astronomije, kiž pytaja z teleskopom. Tutón online-planetraij pokaza najwažniše hwězdy a młohojte objekty, kiž su w postajenym času nad postajenym městnje.
K wužiwanju Karty hwězdnišća online zapodaće geografiske koordinaty městnosće hladanja abo tłóčće knefl "Stejišćo zwěsćić", zo so koordinaty Wašeho tuchwilneho stejišća přez IP-adresu zwěsća (k tomu dyrbiće dowolnosć dać).
mehr>>>

Katalog Messier

Charles Messier
Katalog Messier - woblubowany katalog galaksijow a młow, wosebje za započatkarjow.
W tutym katalogu su zapisane najswětliše Deep-Space-objekty, kiž hodźa so hižo z jednorymi dawlokowidami wobkedźbować.
Katalog Messier wopřija 110 galaksije, hwězdne kipicy a mły...
mehr>>>

Katalog NGC/IC

John Dreyer
Katalog NGC/IC - (New General Catalogue - Nowy powšitkowny katalog) wopřija 13166 galaksije, mły a druhe objekty. Originalny katalog NGC bu zestajeny 1880 wot John Ludwig Emil Dreyera, hłownje natwarjo na wobkedźbowanjach William Herschela.
Na tutej stronje wužiwamy polěpšenu modernu werziju kataloga RNGC, kiž wopřija 13958 zapiskow... mehr>>>


© Copyright 2018-2020, kosmoved.ru
Při wućišćenju materialijow tuteje strony ma so na stronu kosmoved.ru pokazać..
info@kosmoved.ru