eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1028

NGC 1028
Objekt NGC 1028 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1028 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h39m37.1s; Dec= 10°50'36"
rödförskjutning (z): 0.028614
Avståndet från solen till NGC 1028: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 120.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1028 : PGC 10068, MCG 2-7-23, CGCG 439-25

Närliggande objekt: NGC 1026, NGC 1027, NGC 1029, NGC 1030

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.