eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1027

NGC 1027
Objekt NGC 1027 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1027 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 15.00'
magnitud: V=6.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h42m36s; Dec= 61°35'42"
Övriga namn på objektet NGC 1027 : IC 1824, OCL 357

Närliggande objekt: NGC 1025, NGC 1026, NGC 1028, NGC 1029

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.