eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1027

NGC 1027
Obiekt NGC 1027 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1027 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: III2p -
Wymiary kątowe: 15.00'
Wielkość gwiazd: V=6.7m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h42m36s; Dec= 61°35'42"
Inne nazwy obiektów NGC 1027 : IC 1824, OCL 357

Sąsiadujące obiekty: NGC 1025, NGC 1026, NGC 1028, NGC 1029

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.