eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1027

NGC 1027
Voorwerp NGC 1027 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1027 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 15.00'
omvang: V=6.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h42m36s; Dec= 61°35'42"
Andere namen van het object NGC 1027 : IC 1824, OCL 357

Objecten in de buurt: NGC 1025, NGC 1026, NGC 1028, NGC 1029

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.