eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1044

NGC 1044
Objekt NGC 1044 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1044 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=13.2m; B=14.4m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h41m6.1s; Dec= 8°44'19"
RedShift (z): 0.020801
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1044: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1044 : PGC 10174, MCG 1-7-23, CGCG 414-38, NPM1G +08.0088

Blízke objekty: NGC 1042, NGC 1043, NGC 1045, NGC 1046

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.