eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1046

NGC 1046
Objekt NGC 1046 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1046 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h41m12.8s; Dec= 8°43'12"
RedShift (z): 0.020161
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1046: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1046 : PGC 10185, MCG 1-7-24, CGCG 414-39, NPM1G +08.0090

Blízke objekty: NGC 1044, NGC 1045, NGC 1047, NGC 1048

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.