eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1047

NGC 1047
Voorwerp NGC 1047 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1047 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: S0-a - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x0.6'
omvang: V=13.5m; B=14.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h40m32.8s; Dec= -8°8'50"
roodverschuiving (z): 0.004470
De afstand van de zon tot NGC 1047: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 18.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1047 : PGC 10132, MCG -1-7-32

Objecten in de buurt: NGC 1045, NGC 1046, NGC 1048, NGC 1048B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.