eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1047

NGC 1047
Objekt NGC 1047 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1047 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h40m32.8s; Dec= -8°8'50"
rödförskjutning (z): 0.004470
Avståndet från solen till NGC 1047: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1047 : PGC 10132, MCG -1-7-32

Närliggande objekt: NGC 1045, NGC 1046, NGC 1048, NGC 1048B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.