eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1048

NGC 1048
Objekt NGC 1048 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1048 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.3'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h40m37.9s; Dec= -8°32'1"
rödförskjutning (z): 0.038775
Avståndet från solen till NGC 1048: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 163.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1048 : PGC 10140, NGC 1048B, MCG -2-7-62

Närliggande objekt: NGC 1046, NGC 1047, NGC 1048B, NGC 1048A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.