eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1048

NGC 1048
objekt NGC 1048 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1048 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: SB0-a - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t40m37.9s; Dec= -8°32'1"
Rødforskyvning (z): 0.038775
Avstand fra solen til NGC 1048: basert på redshiftverdien (z) - 163.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1048 : PGC 10140, NGC 1048B, MCG -2-7-62

Naboobjekter: NGC 1046, NGC 1047, NGC 1048B, NGC 1048A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.