eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1048A

NGC 1048A
Objekt NGC 1048A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1048A - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h40m35.5s; Dec= -8°32'52"
rödförskjutning (z): 0.037573
Avståndet från solen till NGC 1048A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 158.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1048A : PGC 10137, MCG -2-7-58

Närliggande objekt: NGC 1048, NGC 1048B, NGC 1049, NGC 1050

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.