eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1049

NGC 1049
Objekt NGC 1049 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1049 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Fornacis
Typ: GCL -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=12.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h39m48.1s; Dec= -34°15'30"
Övriga namn på objektet NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

Närliggande objekt: NGC 1048B, NGC 1048A, NGC 1050, NGC 1051

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.