eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1049

NGC 1049
objekt NGC 1049 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1049 - kulehop av stjerner i stjernebildet Fornacis
Typen: GCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t39m48.1s; Dec= -34°15'30"
Andre objektnavn NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

Naboobjekter: NGC 1048B, NGC 1048A, NGC 1050, NGC 1051

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.