eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1132

NGC 1132
Objekt NGC 1132 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1132 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.3'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h52m51.8s; Dec= -1°16'28"
rödförskjutning (z): 0.023133
Avståndet från solen till NGC 1132: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1132 : PGC 10891, UGC 2359, MCG 0-8-40, CGCG 389-40

Närliggande objekt: NGC 1130, NGC 1131, NGC 1133, NGC 1134

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.