eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1133

NGC 1133
Objekt NGC 1133 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1133 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h52m42.2s; Dec= -8°48'16"
rödförskjutning (z): 0.017748
Avståndet från solen till NGC 1133: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1133 : PGC 10885, MCG -2-8-15, IRAS 02502-0900

Närliggande objekt: NGC 1131, NGC 1132, NGC 1134, NGC 1135

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.