eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1152

NGC 1152
Obiekt NGC 1152 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1152 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=13.5m; B=14.5m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h57m33.6s; Dec= -7°45'35"
Redshift (z): 0.017576
Odległość od Słońca do NGC 1152: w oparciu o wartość redshift (z) - 74.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1152 : PGC 11182, MCG -1-8-19, DG 11, SS 8

Sąsiadujące obiekty: NGC 1150, NGC 1151, NGC 1153, NGC 1154

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.