eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 116

NGC 116
Voorwerp NGC 116 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 116 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Ceti
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h27m9s; Dec= -7°56'18"

Objecten in de buurt: NGC 114, NGC 115, NGC 117, NGC 118

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.