eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 116

NGC 116
Obiekt NGC 116 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 116 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Wieloryb
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h27m9s; Dec= -7°56'18"

Sąsiadujące obiekty: NGC 114, NGC 115, NGC 117, NGC 118

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.