eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1183

NGC 1183
Objekt NGC 1183 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1183 - jedna hvězdička v souhvězdí Persei
Typ: * -
velikosti: B=13.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h4m46.1s; Dec= 42°22'10"

Nedaleko objekty: NGC 1181, NGC 1182, NGC 1184, NGC 1185

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.