eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1183

NGC 1183
Voorwerp NGC 1183 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1183 - enkele ster in het sterrenbeeld Persei
Type: * -
omvang: B=13.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h4m46.1s; Dec= 42°22'10"

Objecten in de buurt: NGC 1181, NGC 1182, NGC 1184, NGC 1185

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.