eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1182

NGC 1182
Voorwerp NGC 1182 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1182 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.4'
omvang: V=13.9m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h3m28.4s; Dec= -9°40'14"
roodverschuiving (z): 0.011168
De afstand van de zon tot NGC 1182: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 47.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1182 : PGC 11511, NGC 1205

Objecten in de buurt: NGC 1180, NGC 1181, NGC 1183, NGC 1184

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.