eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1182

NGC 1182
Obiekt NGC 1182 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1182 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.90'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h3m28.4s; Dec= -9°40'14"
Redshift (z): 0.011168
Odległość od Słońca do NGC 1182: w oparciu o wartość redshift (z) - 47.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1182 : PGC 11511, NGC 1205

Sąsiadujące obiekty: NGC 1180, NGC 1181, NGC 1183, NGC 1184

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.