eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1182

NGC 1182
objekt NGC 1182 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1182 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t3m28.4s; Dec= -9°40'14"
Rødforskyvning (z): 0.011168
Avstand fra solen til NGC 1182: basert på redshiftverdien (z) - 47.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1182 : PGC 11511, NGC 1205

Naboobjekter: NGC 1180, NGC 1181, NGC 1183, NGC 1184

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.