eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1182

NGC 1182
Objekt NGC 1182 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1182 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.4'
magnitud: V=13.9m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h3m28.4s; Dec= -9°40'14"
rödförskjutning (z): 0.011168
Avståndet från solen till NGC 1182: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 47.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1182 : PGC 11511, NGC 1205

Närliggande objekt: NGC 1180, NGC 1181, NGC 1183, NGC 1184

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.